Home

De Academische Opleidingsschool Limburg

Twee OOGen op elke school

In de Academische Opleidingsschool Limburg werken vijftien scholen voor voortgezet onderwijs, Fontys Lerarenopleiding Sittard, de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht samen bij het opleiden en professionaliseren van leraren. De scholen die deel uitmaken van de AOSL hebben een expliciete infrastructuur om het (leren) onderwijzen en het (leren) onderzoeken van leraren in opleiding te faciliteren.

De scholen beschikken ter ondersteuning van het leren onderwijzen van leraren in opleiding over een OnderwijsOndersteuningsGroep (OOG1). Ook heeft elke AOSL-school een OnderzoekOndersteuningsGroep (OOG2) die het leren onderzoeken van leraren begeleidt. Iedere VO-school van het samenwerkingsverband heeft met deze twee OOGen goed zicht op de opleiding van aanstaande leraren en levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het afstudeerpraktijkonderzoek.

Leraren die op de Academische Opleidingsschool werken, zijn of worden geschoold tot schoolopleider, werkplekbegeleider en/of onderzoekbegeleider. Dat maakt hun werk niet alleen breder en interessanter, het draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Samen met de instituutbegeleiders van Fontys Lerarenopleiding Sittard dragen ze bij aan het opleiden van startbekwame aankomende professionals. De leraren zelf zijn door het onderzoek wat op de scholen

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.