Wie doet wat?

Wie doet wat?

Binnen het samenwerkingsverband werken we met veel mensen samen. De belangrijkste zijn de mensen die de studenten in het werkveld begeleiden.  

Zij zijn gekwalificeerd om die rol te mogen vervullen. Onze werkplekbegeleiders zijn minimaal 5 jaar werkzaam als docent en hebben, bij voorkeur, een training Praktijkgericht coachen en begeleiden gevolgd. Schoolopleiders en Instituutsopleiders hebben daarnaast ook een VELON-registratie. 

De werkplekbegeleider
De belangrijkste persoon is de werkplekbegeleider (WPB). Samen met de schoolopleider, instituutsopleider en onderzoeksbegeleider vormt hij het opleidingsteam binnen de school en is hij het eerste aanspreekpunt voor de student. De werkplekbegeleider zorgt onder andere voor een veilige context en begeleidt de student bij de ontwikkeling van zijn vakinhoudelijke, pedagogische en (vak-)didactische expertise. Ook geeft de werkplekbegeleider ruimte om met andere aanpakken te experimenteren en te werken aan een eigen professionele identiteit (wat voor leraar wil ik zijn?). Daarnaast zijn er ook nog de schoolopleider, instituutsopleider en onderzoeksbegeleider.    

De schoolopleider
De schoolopleider is de verbindende factor tussen de school en de opleiding. Hij organiseert en coördineert samen met de instituutsopleider het werkplekcurriculum. Ook zorgt hij voor een goede match tussen student en werkplekbegeleider. Daarnaast doet de schoolopleider voorstellen voor professionalisering van schoolopleiders, werkplekbegeleiders en andere betrokkenen in de school. Tevens is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek, de kwaliteit van de begeleiding en de mede-beoordeling van de student.

De instituutsopleider

De instituutsopleider is de begeleider voor de student vanuit het opleidingsinstituut. Hij heeft een goede relatie met de opleidingsschool en begeleidt de student. Ook helpt hij met het opstellen van een plan voor het werkplekleren en voert hij lesbezoeken uit. De instituutsopleider helpt bij het vinden en formuleren van leerwerkactiviteiten en geeft gerichte feedback. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de beoordeling van het werkplekleren.

De onderzoeksbegeleider 

Dit is de begeleider voor de student in de school voor zijn onderzoekstaak. De onderzoekbegeleider legt verbinding met de onderzoeksagenda van de school. Daarbij ondersteunt hij de student bij het formuleren van een vraagstelling. Ook zorgt hij voor een context waarbinnen de student zijn onderzoek kan doen.

Soms is de werkplekbegeleider of schoolopleider ook de onderzoeksbegeleider, soms is dat een docent die zelf promotieonderzoek doet of op een andere manier ervaring heeft met het doen van onderzoek.