Onze partners

Schoolopleider
Etienne Orbons

De Nieuwe Thermen

Aanbod niveaus: vmbo-t, havo (tm leerjaar 3)
Aantal leerlingen: 200 leerlingen

Dromers, denkers, durvers en doeners, ieder kind is uniek en groeit vanuit zijn eigen kracht.
De nieuwe Thermen is een kleinschalige school en hanteerd een persoonlijke benadering en doet een appèl op autonomie en creativiteit van leerlingen. Kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen is belangrijk ter voorbereiding op het examen, maar ook voor vervolgopleiding, latere beroep, dagelijks leven en vrije tijd. Op De Nieuwe Thermen leren leerlingen zichzelf ontdekken: hun interesses, talenten én hun valkuilen. Ze leren leren,  kritisch denken, verstandige keuzes maken, initiatief tonen. Ook vinden we het belangrijk dat ze creatief, nieuwsgierig en ondernemend zijn en zo een netwerk opbouwen. Gaandeweg ontdekken leerlingen wat ze leuk en belangrijk vinden in hun leven, waar hun kracht ligt en waarin ze willen uitblinken. Dat vormt de ideale basis om straks als volwassen wereldburger gelukkig te zijn en talent maximaal te benutten.

Vakken worden gecombineerd in domeinen. Bij het domein Mens & Maatschappij horen bijvoorbeeld de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer. Doordat we thematisch werken, biedt dat veel mogelijkheden om vakoverstijgend en domeinoverstijgend te werken. Op die manier ontdekken leerlingen sneller verbanden en begrijpen ze beter waarom ze iets leren.  

Leerlingen werken voornamelijk digitaal. Dit helpt om goed zicht te houden op de voortgang van elke leerling en maatwerk te bieden. Leerlingen zitten in heterogene groepen. In leerjaar 3 beginnen leerlingen die vmbo-t volgen met hun examenprogramma. Zij doen eindexamen in leerjaar 4. Leerlingen die havo gaan volgen, sluiten in leerjaar 3 de onderbouw af op De Nieuwe Thermen en stromen vervolgens, goed voorbereid, uit naar een school waar bovenbouw havo wordt aangeboden. 

De Nieuwe Thermen staat voor gepersonaliseerd leren. Leerlingen krijgen de ruimte om een deel van hun onderwijsprogramma zelf samen te stellen op basis van hun leerstijl, niveau, tempo, doelen en interesses. De persoonlijke ontwikkeling en autonomie van de leerling staan centraal.  

Leerlingen hebben veel contact met hun mentor-coach (MC). Tijdens de MC-momenten en in individuele gesprekken maken zij samen afspraken over de leerroute en ontwikkeldoelen van de leerling. Tijdens de driehoekgesprekken heeft de leerling de regie: de leerling bespreekt met zijn ouders en MC welke doelen hij in de voorafgaande periode behaald heeft en presenteert op basis van de feedback van de docenten zijn plan van aanpak voor de volgende periode. 

werkplekleren
Als een student bij De Nieuwe Thermen het werkplekleren vervult kan het volgende verwacht worden:

  • Een klein, gedreven team waarin studenten hartelijk worden ontvangen en als collega's worden beschouwd.
  • Omdat we vernieuwend onderwijs maken en bieden, valt er voor studenten veel te leren en te ontwikkelen.
  • Van studenten vragen wij enthousiasme, een grote inzet en betrokkenheid bij alles wat er in de school gebeurt. 

Website

< terug naar overzicht