Onze partners

Schoolopleider
Mariëtte Jansen

Grescollege

Aanbod niveaus: vmbo basis, vmbo kader, vmbo gemengd, vmbo theoretisch, onderbouw havo leerjaar 1,2 en 3 (m.i.v. schooljaar 21-22)
Aantal leerlingen: 380 leerlingen

Het Grescollege is een kleinschalige jenaplanschool die in december 2019 verhuisd is naar bedrijfsverzamelgebouw "De Greswaren" in Reuver, de voormalige kleiwarenfabriek. Naast het Grescollege zijn hier ook ondernemers, bedrijven, verenigingen en een restaurant gevestigd. Een dynamische plek, waar ideeën volop tot leven komen. Zo vormt het gebouw een (h)echte gemeenschap waarin ontmoeting en groei centraal staan. Het sfeervolle gebouw oogt niet als een traditionele school.

Op het Grescollege wordt gewerkt op paviljoens en in instructieruimten. Het aanwezige restaurant dient als pauzeruimte voor leerlingen en docenten en ook als een plek om werkervaring op te doen. In het Grescollege staat namelijk omgevingsleren centraal. Wij halen de buitenwereld naar binnen en treden ook naar buiten toe. Leerlingen komen zo al op jonge leeftijd met het bedrijfsleven in aanraking en ontdekken op deze manier waar hun talenten liggen. Ook stages vormen een belangrijk onderdeel van het leren buiten de school. De onderbouwleerlingen lopen twee dagen per jaar een snuffelstage. De derde- en vierdejaars leerlingen lopen het hele schooljaar één dag per week stage. 

Naast de algemene vakken en praktijkvakken heeft een onderbouwleerling per week vier uur ontwikkel- en talenttijd. In de twee ontwikkeluren besteden zij tijd aan vakken die zij lastig vinden. In de twee talenturen kunnen zij naar keuze vakken volgen zoals muziek, dans, robotica, zang, handvaardigheid, werken met een drone of sporten. Na iedere periode van twaalf weken kiezen de leerlingen nieuwe vakken voor hun talenttijd. Samen met hun coach kijken ze in welke vakken ze ondersteuning nodig hebben. Elke onderbouwleerling start de dag met zijn/haar coach in de coachles.

werkplekleren
Een student kan een kleinschalige jenaplanschool in een bijzonder gebouw verwachten. Hier kan hij/zij ervaring op doen met werken op paviljoens, omgevingsleren, persoonlijk leren en werken volgens de jenaplan gedachte. Het bijzondere gebouw waarin de school gehuisvest is maakt het mogelijk ervaring op te doen met werken in een dynamische leeromgeving, waarin het leren en het aanleren van (praktijk) vaardigheden centraal staat. 
 


Website

< terug naar overzicht