Onze partners

Schoolopleider
Hans Hotterbeekx
Schoolopleider
Eric Woelk

Trevianum

Aanbod niveaus: Havo, atheneum, gymnasium
Aantal leerlingen: 2520 leerlingen 

Trevianum scholengroep omvat drie zelfstandige scholen: havo, atheneum en gymnasium.
Wij zien het als onze missie jonge mensen van nu intellectueel en sociaal-emotioneel toe te rusten voor de maatschappij van straks. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen opgroeien tot volwassenen die leiding kunnen geven aan hun eigen leven in deze steeds veranderende wereld. Daarbij zien wij voor ons een dubbele taak weggelegd: een kwalificerende en een socialiserende taak.
Om voor elke leerling van betekenis te zijn, hem te zien, willen wij rechtdoen aan zijn capaciteiten en hem daarin bevestigen. Wij willen daartoe goed onderwijs bieden in een inspirerende, uitdagende en veilige leeromgeving. Belangrijk uitgangspunt voor ons is: Elke leerling de moeite waard, waarbij we sterk hechten aan kansengelijkheid. We hebben een brede toelating om leerlingen de kans te geven een diploma te halen dat past bij hun talenten.

werkplekleren
Als een student bij Trevianum het werkplekleren vervult kan het volgende verwacht worden:

  • Een kennismaking met de school, de schoolopleider, de instituutsopleider en de medestudenten ongeveer een maand voor de start van het werkplekleren; hierbij wordt een map uitgedeeld met praktische zaken (lesroosters, gedragscodes, bouw en indeling van de school etc.). Tijdens de bijeenkomst wordt een groepsfoto gemaakt die met bijpassende namen en vakken in de personeelskamer opgehangen wordt voor de duur van de stage;
  • kennismaking met de werkplekbegeleider; passend rooster;
  • Toegang tot een mailaccount (alle stagiaires); toegang tot Magister en een lokalensleutel (alleen voor vierdejaars);
  • Twee intervisiebijeenkomsten tijdens het werkplekleren, waarin de studenten van een bepaalde laag elkaar feedback geven; schoolopleider neemt hierin initiatief en is hierbij aanwezig; 
  • Wij zien studenten graag als collega, niet als student. Daarom willen we graag dat ze niet steeds bij elkaar plakken, maar hun horizon verbreden en zich onder het personeel begeven;
  • De student moet ten volle beseffen dat hij met alle vragen terecht kan bij de schoolopleider en bij de instituutsopleider, zelfs als het om heikele zaken gaat zoals eventueel onenigheid tussen de student en de werkplekbegeleider;
  • Een gedegen eindgesprek met eindoordeel waarbij vier partijen betrokken zijn: student, werkplekbegeleider, instituutsopleider en schoolopleider.

 


Website

< terug naar overzicht