Scholingstrajecten

Scholingstrajecten

Samen opleiden betekent voor ons ook samen groeien. Dat geldt niet alleen voor onze studenten. Ook werkplekbegeleiders, school- en instituutsopleiders, (vak)docenten en leidinggevenden dagen wij uit om zich verder te ontwikkelen. Door professionaliseringsbijeenkomsten, leernetwerkbijeenkomsten, evaluaties, gesprekken met leidinggevenden, (praktijkgericht) onderzoek en presentaties van onderzoeksopdrachten door studenten.

Cursus praktijkgerichtcoachen 
Onze werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders volgen, bij voorkeur, de cursus praktijkgericht coachen om de studenten te begeleiden tijdens het werkplekleren. 
Het begeleiden van studenten en aanstaande collega’s is specifiek vakwerk. Om de begeleiders te ondersteunen in dit belangrijke werk ontwikkelde het Lectoraat van Fontys Lerarenopleiding Sittard het scholingstraject ‘Praktijkgericht coachen van leraren’. Dit richt zich op het (leren) toepassen van gespreksinterventies door begeleiders in coachgesprekken. Het doel is om leraren in opleiding en beginnende leraren op een actieve manier te helpen om van praktijkervaringen ook leerervaringen te maken.

Het traject bestaat uit zeven dagdelen en is opgedeeld in drie componenten: training, intervisie en peer coaching.

Velon-registratie 
Het traject om de Velon-registratie te behalen is bedoeld voor schoolopleiders en instituutsopleiders. Het doorlopen van een registratietraject betekent je eigen deskundigheid ‘meten’ aan de beroepsstandaard van lerarenopleiders. En daarnaast is het een aanzet tot verdere professionalisering. Het traject bestaat uit een procedure die gericht is op opname in het Beroepsregister voor Lerarenopleiders.

Je krijgt de gelegenheid om op een systematische manier je eigen beroepskwaliteit te laten zien en verder te ontwikkelen. Elke deelnemer werkt aan de eigen professionalisering en krijgt daarbij feedback op maat van ervaren collega’s.

Talentenacademie 
Onze opleidingsscholen en opleidingsinstituten hebben iedere hun eigen huisacademie:
Heyy SOML 
TalentenAcademie SVOPL 
Fontys Pro