Onze partners

Schoolopleider
Estelle Seijben

Beroeps College Parkstad Limburg locatie Holz

Aanbod niveaus: vmbo basis, vmbo kader, vmbo gemengd,
vmbo tl
Aantal leerlingen: 264 leerlingen

BCPL is een samenwerkingsverband van scholen voor VMBO-onderwijs en Praktijkonderwijs in Parkstad Limburg. BCPL heeft 5 locaties.

Bij BCPL Holz starten de leerlingen in de onderbouw in heterogene groepen, waarbij we leerlingen op basis van hun voortgang, de kans geven om op hun eigen niveau bezig te zijn of om op een hoger niveau aan de slag te gaan. De definitieve keuze voor een van deze leerwegen wordt na klas twee gemaakt, als de leerlingen ook hun profiel kiezen. 

De vertaling van de onderwijsvisie naar het onderwijsconcept van Holz gaat uit van begeleide zelfstandigheid en instructie op maat. Dit concept is in schooljaar 2019-2020 in de onderbouw geëffectueerd. De nieuwe onderwijsorganisatie is erop ingericht om de leerlingen begeleid prioriteiten in het eigen leerproces te laten stellen. Er is afscheid genomen van het traditionele lesrooster. In plaats hiervan zijn er korte instructie- en begeleidingsmomenten gekomen (van steeds 30 minuten). De leerstof wordt aangeboden via studiewijzers. De implementatie van dit onderwijsconcept heeft een duidelijk zichtbaar positief effect gehad op de indicatoren: zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en onderwijsresultaten. Het onderwijsconcept dat in de onderbouw succesvol is ingevoerd, zal met ingang van het schooljaar 2020-2021 gefaseerd op onderdelen worden ingevoerd in de bovenbouw, beginnend in leerjaar drie.

werkplekleren
Bij Holz worden studenten begeleid door gepassioneerde docenten die geloven in dit onderwijsconcept en die hun ervaringen graag delen. Door het kleinschalige karakter van de school wordt initiatief bij een student gezien en gewaardeerd. Studenten worden als volwaardig opgenomen in het team en krijgen de ruimte om te werken aan hun leerdoelen. Wij bieden studenten de kans om actief mee te werken bij en te leren van ons onderwijsconcept. Begeleide zelfstandigheid met aandacht voor de mogelijkheden van elke individuele leerling, is een andere vorm van onderwijs dan dat gebruikelijk is. 
Het verschil ervaren tussen instructie en begeleiding qua inhoud maar ook wat dat betekent voor je eigen rol als docent, is een mooie verrijking bij het werkplekleren bij Holz.

Door de nauwe samenwerking tussen de locaties van BCPL is het voor de student mogelijk een kijkje in de keuken te nemen van bij andere locaties en zo bijvoorbeeld een dagje mee te lopen bij het praktijkonderwijs of locatie Herle.

 

 

 


Website

< terug naar overzicht