Onze partners

Schoolopleider
Nina Boots

Sint Ursula Horn

Aanbod niveaus: vmbo -tl, havo, vwo
Aantal leerlingen: 1200 leerlingen

Sint Ursula heeft twee locaties, in Horn en Heythuysen, die zeer nauw met elkaar samenwerken.


Sint Ursula staat voor activerend en actueel onderwijs, gericht op het samen ontwikkelen van talenten, in verbinding met de omgeving. De school streeft daarbij naar onderwijs van kwalitatief hoog niveau in een veilige omgeving met aandacht voor een brede vorming van haar leerlingen in een sfeer van respect en vertrouwen. Uitgangspunt daarbij vormen de talenten van de (individuele) leerling. De school streeft naar een optimale ontplooiing van talenten door creativiteit te stimuleren en ruimte te geven aan maatschappelijke en sociale activiteiten. Als hulpmiddel voor activerende didactiek wordt onder andere de iPad ingezet. De locatie in Horn is een officiële Apple Distinguisehd School.

werkplekleren
Scholengemeenschap Sint Ursula beschikt over veel enthousiaste werkplekbegeleiders. Iedere student die bij ons binnenkomt, wordt met zorg aan een werkplekbegeleider gekoppeld. Studenten krijgen van onze school veel ruimte om hun opleidingseisen te realiseren. Daar staat tegenover dat de school ook eisen stelt aan de loyaliteit van de student in opleiding. Daarom hebben wij voor de studenten op Sint Ursula afspraken geformuleerd, de zogenaamde gedragscode. 

De school geeft inhoudelijke en praktische ondersteuning om het werkplekleren zo optimaal mogelijk in te vullen. Zo krijgt iedere student de Sint Ursula Studentenmap, een eigen Ursula mailadres en de mogelijkheid tot het lenen van een iPad. 
 

 


Website

< terug naar overzicht