Onderzoek

Onderzoek

Binnen Samen Opleiden wordt op verschillende niveaus onderzoek gedaan. Onderzoek is niet het doel op zich, maar de strategie om de eigen schoolpraktijk en professionaliteit als leraar te verbeteren.

Welk onderzoek? 

  • Studenten doen praktijkonderzoek in hun afstudeerfase in de micro-situatie: de klas.
  • Een aantal instituutsopleiders doet onderzoek binnen de context van het opleiden van leraren.
  • Een enkele schoolopleider doet promotieonderzoek binnen zijn vakgebied of op onderwijskundig vlak.

De onderzoeksbegeleiders die de studenten in de scholen begeleiden bij het praktijkonderzoek komen met enige regelmaat bij elkaar. In deze professionele leergemeenschap (PLG) ‘Onderzoek’ vindt er intervisie plaats en wisselen zij concrete onderzoeksprojecten van de VO-scholen uit. Op aanvraag kunnen trainingen rondom het doen en begeleiden van onderzoek worden georganiseerd. 

Lectoraat Integratief Opleiden & Boundary Crossing

Het lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ (IOBC van Fontys Lerarenopleiding Sittard) richt zich op de ontwikkeling van kennis die bijdraagt aan de beroepspraktijk van de lerarenopleiding. Daarnaast ligt de focus op het handelen van opleiders en begeleiders van leraren. Daarbij is de centrale vraag: hoe kan de kwaliteit van het leren van leraren in opleiding verbeteren door in opleidingsprogramma’s praktisch handelen, bruikbare theorie en de ontwikkeling van de leraar als persoon krachtig met elkaar te verbinden? Dit noemen we integratief opleiden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar verbindingen waarin ‘boundary crossing’ een rol speelt. Het vormen van een samenwerking op en over de grenzen van verschillende praktijken, zoals die van het opleidingsinstituut en de schoolpraktijk.

Meer informatie over het lectoraat is te vinden op hun website.