Onze partners

Schoolopleider
Harold Limpens
Schoolopleider
Monique van de Broek (locatie Valkenburg)

Stella Maris College

Aanbod niveaus: VMBO Mavo Havo VWO
Aantal leerlingen: 1300 leerlingen

Over Stella Maris College

VEILIG LEREN LEVEN

Het Stella Maris College is een brede Katholieke scholengemeenschap voor alle leerlingen uit de regio. De school vervult een streekfunctie voor het gehele gebied tussen Maastricht, Geleen, Heerlen en Gulpen. ‘Stella Maris’ betekent letterlijk: Sterre der Zee. In overdrachtelijke zin wil het Stella Maris College het baken zijn dat je een veilige weg wijst door het leven.

Op het vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium wordt op een leerlinggerichte manier lesgegeven. Persoonlijk leren van de leerling en de kernwaarden van onze school - veilig leren leven - staan hierbij centraal.

Onze docenten dagen de leerlingen maximaal uit. Om elke leerling evenveel kansen te geven, verzorgen we passend en uitdagend onderwijs. Tegelijk is de school ook een sociale leer- en leefgemeenschap waarin medewerkers en leerlingen iedere dag opnieuw samenwerken aan een mooie toekomst voor elke leerling. Wij bieden dan ook gedegen en duurzaam onderwijs aan waarin leerlingen nieuwsgierig mogen zijn om zichzelf en de maatschappij met een open houding te ontdekken.

Binnen onze school krijgen onze leerlingen begeleiding die gericht is op persoonlijke groei. De leerlingen kunnen een beroep doen op onze vakbekwame en betrokken medewerkers. Leerlingen krijgen daarbij adequate vakinhoudelijke en individuele begeleiding. De docenten zijn eindverantwoordelijk voor de inrichting van het leerproces van de leerling, waarbij de docenten samen met de ouder(s)/verzorger(s) zorgdragen voor de begeleiding daarvan. In het kader van passend onderwijs worden onze mentoren ondersteund door een ondersteuningsteam en kunnen daarbij versterkt worden met deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid. Samen willen wij veilig leren leven verankeren in een stabiele en toekomstbestendige school in de regio.

Het onderwijs is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op de vorming tot volwassene die vol vertrouwen de toekomst tegemoet treedt. Wij streven dan ook naar een veilig klimaat voor iedereen en stimuleren de ontwikkeling van normbesef en respect voor de ander.


Website

< terug naar overzicht