Nieuws

Wat zegt de nieuwe CAO over vergoeding studenten?

Een terugkerend thema bij samen opleiden is het uitbetalen van een vergoeding aan studenten. Om die reden zijn in maart 2022 in het bestuurdersoverleg van Samen Opleiden | AOSL de oude afspraken...

Ontwerpmodel van Zitter & Hoeve m.b.t. de doorontwikkeling van het werkplekleren

Het samen opleiden krijgt een stevige impuls en de partnerschappen worden gestimuleerd om de samenwerking verder te versterken. Met de groeiambitie van 100% opleiden in de...

Bestuurlijke ambitie | Samen Opleiden als koninklijke route

‘Samen Opleiden als koninklijke route’ vormt de kern van een van de ambities van het Ministerie van OCW en de vijf sectorraden.  Uitgangspunt bij de ambitie is om de meerwaarde...

Inzet prestatieboxgelden voor startende leraren

In 2014 zijn het bestuursakkoord PO en het sectorakkoord VO afgesloten. Deze sectorakkoorden hadden als doel om op scholen te werken aan een aantal grotere ambities om de kwaliteit van het...

Nieuw logo en huisstijl

Vanaf januari 2021 heeft Samen Opleiden | AOSL een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met studenten van de opleiding Media & Sign van het VISTA...