Onze partners

Schoolopleider
Peter Coenders
Schoolopleider
Lud de Jager

Het Kwadrant

Aanbod niveaus: praktijkdonderwijs, vmbo basis, vmbo kader, zesjarige techniekopleiding (vmbo / mbo).

Het Kwadrant is de school waar competent zijn, worden en blijven het perspectief is voor leerlingen en personeel. In deze school staan het leerproces van de leerling en de zorg voor de leerling centraal. De zorg richt zich zowel op de sociaal–emotionele als de pedagogisch–didactische begeleiding door coaching van het personeel. De doelstelling is de leerling te leiden naar een competente jongvolwassene. Het Kwadrant wil dit bereiken door het creëren van een stimulerende, contextrijke en praktische leeromgeving.

werkplekleren
Studenten werkplekleren worden begeleid en opgeleid door geschoolde werkplekbegeleiders, de schoolopleider en de instituutsopleider.
De persoonlijkheid en identiteit van elke student afzonderlijk bepaalt in hoge mate de vorm en aard van de begeleiding.

Onderzoek heeft ook een plek bij het Kwadrant. LVO-Weert heeft een kundige Onderzoekscoördinator ter beschikking die alle studies (APO's) in kaart brengt en begeleid. 
Een student komt op het Kwadrant terecht in een hecht team en maakt kennis met de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs, ook buiten zijn vakgebied en taken/opdrachten om.


Website

< terug naar overzicht