Onze partners

Schoolopleider
Pascalle van Galen

Sint-Janscollege

Aanbod niveaus: havo, atheneum, tweetalig atheneum, tweetalig gymnasium.
Aantal leerlingen: 1225 leerlingen.

Het Sint-Janscollege wil een kwaliteitsschool zijn waar de leerlingen gestimuleerd worden om boven zichzelf uit te stijgen. De leerling wordt uitgedaagd om een actieve houding aan te nemen en voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn ontwikkeling. De school stimuleert door middel van vaklessen, projecten en buitenschools leren de leerlingen te confronteren met de buitenwereld en hun burgerschap te ontwikkelen. 

werkplekleren
Een student kan bij ons op school rekenen op een gedegen en professionele begeleiding van werkplekbegeleiders met jarenlange ervaring in het onderwijs en in het opleiden van studenten. De studenten worden stapsgewijs begeleid in het proces zodat ze straks zelfstandig met voldoende bagage voor de klas kunnen staan.


Website

< terug naar overzicht