Onze partners

Schoolopleider
Estelle Seijben

Beroeps College Parkstad Limburg locatie Brandenberg

Aanbod niveaus: vmbo basis, vmbo kader, vmbo tl
Aantal leerlingen: 513 leerlingen

BCPL is een samenwerkingsverband van scholen voor VMBO-onderwijs en Praktijkonderwijs in Parkstad Limburg. BCPL heeft 5 locaties.

Het Beroepscollege locatie Brandenberg met onderwijsniveaus werkt op een duidelijke, prettige en eigentijdse manier aan onderwijs. Naast de reguliere leerroute biedt Brandenberg een zeer uitgebreid zorgpakket aan en zijn er maatwerkroutes voor diegenen die dit nodig hebben. Brandenberg werkt samen met haar omgeving en betrekt deze in het onderwijs.

Door de leerling verantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces stimuleren wij de leerling om op zoek te gaan naar passie, ambitie, talent en eigen verantwoordelijkheid. Wij bereiden leerlingen voor op een vervolgopleiding en werken als team aan de soepele overgang hiervan.

Wij hebben professionals in huis die handelen op basis van het principe Competentie, Autonomie en Relatie (CAR). Binnen Brandenberg doen we wat we zeggen en leggen hierover ook verantwoording af. We zijn voortdurend gericht op verbetering en leren van elkaar.

werkplekleren
Het beroepscollege staat open voor de inbreng van studenten en ziet de student als collega. Er is een coach die de student met raad en daad ter zijde staat.  Het biedt de studenten een omgeving met veel onderwijskundige mogelijkheden. Een omgeving waar de mogelijkheid is om didactische / onderwijskundige zaken uit te proberen. De student ervaart dat het vmbo een uitdagende spannende en verrijkende werkplek kan zijn.

 


Website

< terug naar overzicht