Onze partners

Schoolopleider
Aukje Aben

VMBO Maastricht

De slogan van VMBO Maastricht luidt “Zien doen - Zelf doen - Doet leren. Dé kracht van VMBO Maastricht.” Wij geloven in leren door veel zelf te doen en actief te ervaren, ook binnen de theorievakken.

LOB, burgerschap en taal hebben een belangrijke plaats in ons curriculum. Binnen ieder vak wordt hier aandacht aan besteed.

Werkplekleren

Wij zijn een klein en hecht team. Iedere stagiair die bij ons binnenkomt wordt van harte welkom geheten en direct opgenomen in het team. Bij ons worden stagiaires gezien en behandeld als volwaardige collega, en draaien zij breed mee in de school. Ze worden dus ook betrokken bij het mentoraat, vergaderingen, pauzetoezicht, de Open Dag, en nog veel meer.

Binnen VMBO Maastricht hebben we duidelijke afspraken over wat we van onze leerlingen en collega’s verwachten. De werkplekbegeleider bespreekt deze aan het begin van de stage met de stagiair.

Ogenschijnlijk tegenstrijdig met het bovenstaande (maar dat is het niet) vinden wij het ontdekken van een eigen stijl als docent een heel belangrijk onderdeel van een stage. Hier is dan ook veel aandacht voor. Onze stagiaires worden actief aangemoedigd om bij verschillende docenten, ook van andere vakken, in de lessen te gaan meekijken. Hierdoor krijgen ze een goed beeld van de verschillende manieren waarop je les kunt geven en met leerlingen kunt omgaan. Al onze docenten zetten graag hun deur open voor onze stagiaires.


Website

< terug naar overzicht