Onze partners

Schoolopleider
Denise van Wijhe
Schoolopleider
Jos Severens

Bernard Lievegoed College

Aanbod niveaus: Vrije school VMBO-B, VMBO-K, VMBO-TL, HAVO, VWO
Aantal leerlingen:  900 leerlingen

Het Bernard Lievegoed College is een vrije school. Het leren met je hoofd (denken), hart (voelen) en handen (willen) is de drie-eenheid van waaruit wij kijken en ons onderwijs (in)richting geven. Leerlingen leren te beschouwen alvorens te oordelen, bewust te zijn van de leef - en belevingswereld van de ander en eigen keuzes te maken. We doen dit vanuit respect voor (de wijsheid en de schoonheid van) de natuur en de wereld. 
Om je volledig te ontwikkelen, heeft een leerling kennis nodig, maar ook een rijk gevoelsleven en een sterk lichaam. Hoofd, hart en handen zijn alle drie even belangrijk. Het hoofd is het denken, het cognitieve deel. De handen staan symbool voor het doen en jezelf manifesteren in de wereld en het hart zie je op onze school vooral terug in de manier waarop we met elkaar omgaan en elkaar zien. 
Het is merkbaar in ons onderwijs dat leerlingen op het Bernard Lievegoed College dit ontvangen. Een les heeft ‘handen en voeten’. Dat wil zeggen, dat in alle lessen beweging is. Het gaat bij ons niet alleen om kennis, maar door in en uit te ademen geven we leerlingen de ruimte om opgedane kennis en ervaring te verwerken. Dat zit ingebouwd in de afwisseling tussen onze creatieve- en zaakvakken, maar je ervaart het ook in de lessen zelf. Het ritme van de natuur, wordt zo ook een ritme in ons onderwijs. 
Gevoelens en creativiteit van leerlingen worden zo aangesproken tijdens de lessen. Leerlingen worden aangemoedigd vol overgave, enthousiasme, betrokkenheid en eerbied de lessen tot zich te nemen. En leerlingen leren zo zich te uiten in hun kwaliteiten en in hun zijn. 

werkplekleren
De student komt bij ons op een plek terecht waar veel van hem/haar gevraagd wordt als het aankomt op het ontwikkelen van eigen lesmateriaal. Hoewel wij gebruik maken van methodes, moeten studenten zich goed bedenken wat de reden is om bepaalde stof op een bepaald moment te behandelen en hoe dit past in het beeld van de vrije school. Natuurlijk krijg je bij het ontwikkelen hulp van ervaren docenten.  
Daarnaast maak je deel uit van een hecht team en wordt een open houding van je gevraagd en kennis te maken met deze vorm van onderwijs die breder is dan alleen je eigen vakgebied. Hierbij wordt ook het kijken bij andere lessen aangemoedigd. 


Website

< terug naar overzicht