Onze partners

Schoolopleider
Martijn Ketzer
Schoolopleider
Karin van Buren-Pisters

Eijkhagen College

Aanbod niveaus: vmbo-tl, havo, vwo, tweetalig vwo
Aantal leerlingen: 1400 leerlingen

‘Create your future’ is het motto van onze school. Wij laten onze leerlingen hun toekomstdromen realiseren door middel van toponderwijs op onze dynamische locatie. Onze onderwijslocatie beschikt over alle hypermoderne voorzieningen die nodig zijn voor het verzorgen van goed en toekomstgericht onderwijs.

Wij willen dat onze leerlingen over (hun) grenzen heen kijken en daarmee hun grenzen verleggen. We bevorderen bij onze leerlingen zaken als brede en diepgaande kennis, vaardigheden, goede omgangsvormen, creativiteit, ondernemendheid, sportiviteit, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsbesef en kritisch inzicht.

werkplekleren
Wij willen een leer- en leefgemeenschap zijn, die alle leden van die gemeenschap (leerlingen, studenten en collega's) uitdaagt tot groei, die op een verantwoorde wijze inspeelt op ontwikkelingen in onze samenleving en in het onderwijs, daarbij rekening houdend met de persoonlijke ontwikkeling en situatie.

 


Website

< terug naar overzicht