Onze partners

Schoolopleider
Uranela de Goey

Bonnefanten College

Aanbod niveaus: vmbo-, havo- en atheneumniveau.
Aantal leerlingen: 944 leerlingen

Onze school maakt deel uit van een scholengemeenschap die bestaat uit de locatie Bonnefanten College aan de Eenhoornsingel en het Bernard Lievegoed College (BLC), waar vrije school onderwijs gegeven wordt. De identiteit van ons onderwijs is: algemeen bijzonder.

Op het Bonnefanten College werken we vanuit twee kernwaarden:Ik ben omdat wij zijn (Ubuntu) Bouwen

De uitgangspunten van ons onderwijs zijn: 
Iedereen welkom, iedereen benoembaar, wederzijds respect, waarden en normen, van en voor de samenleving. 

werkplekleren
Op het Bonnefanten College vinden wij het belangrijk dat studenten zo veel als mogelijk deelnemen aan de dagelijkse praktijk en ook zelf initiatieven ontplooien. Ook in de stagebegeleiding is samen bouwen het uitgangspunt van het werkplekleren. Het docentschap is een leven lang leren, ook voor (ervaren) bevoegde docenten. De begeleiding doen we samen als een team; de werkplekbegeleiders, schoolopleider en instituutsopleider samen. 

Ten behoeve van het werkplekleren werken wij nauw samen met de andere locaties van LVO regio-Zuidwest, dit zijn het
Sint-Maartenscollege, Porta Mosana College, Bernard Lievegoed College, VMBO-Maastricht, Terra Nigra College te Maastricht en het Stella Maris College in Meerssen.


Website

< terug naar overzicht