Onze partners

Schoolopleider
Harry Wackers

Graaf Huyn College

Aanbod niveaus: vmbo, havo, atheneum, gymnasium
Aantal leerlingen: 1500 leerlingen

Samen werken aan jouw toekomst is ons motto. Wij zijn een school die kinderen voorbereidt op leven en werken in de 21e eeuw! Dat doen we door te kijken naar wat leerlingen willen leren en hoe leerlingen het beste leren. 

Is dat klassikaal onderwijs dan kun je daarvoor bij ons terecht voor vmbo tot en met gymnasium. Maar leer jij liever op een andere manier, dan hebben wij ook gepersonaliseerd leren bij onze FOCUS-stroom of onderzoekend leren binnen het Technasium.

Kennis is daarbij belangrijk maar ook studievaardigheden als leren leren, plannen en organiseren, zijn in onze ogen essentieel. Vandaar dat wij vanaf dag 1 een stevig accent leggen op het aanleren van een goede werkhouding en deze belangrijke studievaardigheden.

Groeien naar een passende plek in de samenleving heeft niet alleen met kennis en vaardigheden te maken. Daarom staan bij onze school ook burgerschap en kansengelijkheid hoog op de agenda. 

werkplekleren

In het kader van werkplekpleren bieden wij een zeer breed spectrum van mogelijkheden aan: naast het opdoen van praktijkervaring door lessen te geven krijgt een student ook de kans deel te nemen aan o.a. leerlingbesprekingen, rapport-vergaderingen, ouderavonden, studiedagen, en plenaire bijeenkomsten. Wij zijn een open gemeenschap, maar natuurlijk handelen we altijd binnen de kaders van privacy. Onze werkplekbegeleiders zijn zeer betrokken en gemotiveerde docenten, vaak met jarenlange ervaring.


Website

< terug naar overzicht