Nieuws

Bestuurlijke ambitie | Samen Opleiden als koninklijke route

‘Samen Opleiden als koninklijke route’ vormt de kern van een van de ambities van het Ministerie van OCW en de vijf sectorraden.  Uitgangspunt bij de ambitie is om de meerwaarde...

Inzet prestatieboxgelden voor startende leraren

In 2014 zijn het bestuursakkoord PO en het sectorakkoord VO afgesloten. Deze sectorakkoorden hadden als doel om op scholen te werken aan een aantal grotere ambities om de kwaliteit van het...

Aanvragen lerarenbeurs 2021

Nieuwe website live!

Onze nieuwe website staat live! Achter de schermen hebben we de laatste tijd hard gewerkt aan ons nieuwe digitale platform. De website heeft een nieuwe look & feel...

Nieuw logo en huisstijl

Vanaf januari 2021 heeft Samen Opleiden | AOSL een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met studenten van de opleiding Media & Sign van het VISTA...