Onze partners

Schoolopleider
Estelle Seijben

Beroeps College Parkstad Limburg locatie Praktijkonderwijs

Aanbod niveaus: praktijkonderwijs
Aantal leerlingen: 530 leerlingen

BCPL is een samenwerkingsverband van scholen voor VMBO-onderwijs en Praktijkonderwijs in Parkstad Limburg. BCPL heeft 5 locaties.

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen van wie na onderzoek is gebleken dat zij recht hebben op deze  vorm van voortgezet onderwijs, ze krijgen dan een PRO-beschikking. Het onderzoek richt zich op de intelligentie en er wordt een didactisch onderzoek afgenomen. Het IQ van de praktijkschool leerling ligt tussen 55 en maximaal 75-80, met hier en daar een uitzondering.  

Wij bieden doelgericht, motiverend en contextrijk onderwijs, waarbij vooral de functionele vaardigheden centraal staan. Eenvoudig gezegd, onze leerlingen mogen voor een deel kiezen binnen de praktijkvakken en leren vooral vaardigheden die ze direct kunnen toepassen in hun stage, op hun werk en in de maatschappij.  
We bieden we praktijklessen in vier sectoren aan:  
Voeding en Dienstverlening, Natuur, Economie en Handel, Techniek. 
Ondersteunend daaraan bieden we Taal en Rekenen aan en vakken zoals Loopbaanoriëntatie (LOB) en Burgerschap. Op onze school leren leerlingen hun kansen te pakken. Daarom kunnen ze certificaten halen die door de branche erkend zijn. Dit helpt weer in het vinden van de juiste en passende baan.  Onze leerlingen leren samenwerken, dragen geleidelijk meer eigen verantwoordelijkheid en worden zelfstandig. Daar waar de ontwikkeling van kinderen wat moeizamer gaat, is er ondersteuning mogelijk van ons zorgteam, bestaande uit orthopedagogen en psychologen.  

werkplekleren
Op de locatie praktijkonderwijs worden de studenten begeleid door geschoolde werkplekbegeleiders. De student wordt gezien als collega en men staat open voor de inbreng van de student. 
Het werkplekleren op deze locatie biedt onderwijskundig veel mogelijkheden en biedt de student de mogelijkheid om onderwijskundige / didactische zaken uit te proberen. De student ervaart een verrijking De ontwikkeling op pedagogisch vlak die student zal ervaren is een verrijking. 


Website

< terug naar overzicht