Onze partners

Schoolopleider
Marc Wassen

Het College

Aanbod niveaus: atheneum, gymnasium en
gepersonaliseerd leren Koers: mavo, havo, vwo
Aantal leerlingen: 1200 leerlingen

Het ontdekken van de talenten van iedere individuele leerling staat voorop waarbij een ontwikkeling op het gebied van zelfstandigheid/zelfredzaamheid natuurlijk niet mag ontbreken.
Op Het College Weert kunnen leerlingen terecht voor atheneum en gymnasium. maar ook voor gepersonaliseerd leren “Koers” genaamd is in hetzelfde gebouw gevestigd. Binnen het gepersonaliseerd leren zijn de niveaus Mavo, Havo en VWO vertegenwoordigd.

Koers kan omschreven worden aan de hand van de volgende kernpunten:

  • De leerling kan zelf de koers bepalen van zijn leerproces; er zijn individuele leerroutes en het eigenaarschap ligt bij de leerling.
  • De nadruk ligt op een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij eigen inbreng van de leerling aangemoedigd wordt.
  • Binnen Koers worden zoveel mogelijk verbindingen met de samenleving gemaakt, bijvoorbeeld met contextrijke, functio­nele opdrachten.
  • Een duurzame relatie tussen docent en leerling is essentieel; de docenten hebben hierin een coachende taak.
  • Centraal staat onze zoektocht naar een flexibele organisatie. Dat betekent dat we in de week zo weinig mogelijk vastleggen; dit om de individuele leerroutes veel ruimte te geven. Toch liggen er zaken vast, zaken die structuur bieden aan het individuele leerproces.

werkplekleren algmeen
Het werplekleren bij het College kan bij de traditionele vwo afdelingen of bij het gepersonaliseerd leren Koers. Het werkplekleren bij Koers zal anders ingericht zijn dan bij het tradiotionele onderwijs. 
Als opleidingsschool zullen zien we de student als collega. Dat betekent dat studenten aan alles deelnemen wat een docent ook doet (denk hierbij aan team-/sectievergaderingen bijwonen, ouderavonden bijwonen waar mogelijk, toezicht houden, etc.). De student krijgt de mogelijkheid en vrijheid om alles wat de student wil, daadwerkelijk uit te proberen. 

werkplekleren vwo
Het gebouw van het College heeft een indeling die gebaseerd is op het domeinleren. Dat betekent dat er veel grote lokalen zijn waarin ook een instructielokaal te vinden is. De lessen zijn 75 minuten per stuk en al deze dingen samen zijn erop gericht om leerlingen naast het luisteren naar uitleg ook de ruimte te geven om tijdens de les veel zelfstandig te doen. Kortom: lesgeven op een traditionele manier gecombineerd met een meer vooruitstrevende manier van werken. Het vereist van een docent (en student werkplekleren) dan ook een goede voorbereiding waarbij een afwisselende les noodzakelijk is waarbij de connectie met de echte wereld en maatwerk ontzettend belangrijk zijn.

werkplekleren Koers
Natuurlijk moet je hierin ook lesgeven, maar doordat er wordt ingezet op eigenaarschap van de leerling zelf, bestaat er een andere dagindeling. Op iedere lesdag zal er ook werktijd voor de leerlingen zijn die ook door iedere leerling zelf (met hulp van de coach) wordt ingedeeld. De leerlingen werken niet met boeken. Ze werken digitaal m.b.v. een learning portal. De lessen noemen we hier instructiemomenten die ongeveer 20/25 minuten duren. Hier worden dus met name de dingen in besproken die de docent echt moet uitleggen zodat de leerlingen verder kunnen. Dit kan vraaggestuurd of voorbereid zijn vanuit de stof die in de learning portal staat aangegeven. Iedere dag kan bij Koers anders zijn en omdat Koers (in vergelijking met het traditionele onderwijs) nog klein is geven veel docenten zowel binnen als buiten Koers les. Van jou als student wordt dan ook de nodige flexibiliteit en proactiviteit verwacht. Een combinatiestage tussen traditioneel onderwijs en Koers is dus mogelijk, maar komt niet vaak voor.

 


Website

< terug naar overzicht