A.g.v. coronamaatregelen kunnen bijeenkomsten en kenniskringen op het laatste moment geannuleerd of verzet worden. Check dit vooraf goed bij de contactpersoon.

Wij delen graag kennis!

Ontdek al onze aankomende kenniskringen & bijeenkomsten.

Alles
Mei
Juni
Juli

Traject Beroepsregistratie voor lerarenopleiders

06 september 2023 - 15:00

Doel
Het doorlopen van een registratietraject betekent je eigen deskundigheid ‘meten’ aan de beroepsstandaard van lerarenopleiders, en een aanzet tot verdere professionalisering. Ieder krijgt de gelegenheid om op een systematische manier zijn of haar eigen beroepskwaliteit te laten zien en verder te ontwikkelen. Elke deelnemer werkt aan de eigen professionalisering en krijgt daarbij feedback op maat van ervaren collega’s. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat de uitwisseling met collega’s uit de school en het instituut leidt tot een verdieping binnen dit leerproces.

Doelgroep
Om deel te kunnen nemen, moet de deelnemer substantieel (minimaal 100 uur) en structureel als lerarenopleider werkzaam zijn en binnen zijn taak met alle aspecten van de beroepsstandaard in aanraking komen. De ervaring in Sittard leert dat opleiders die minimaal een jaar als opleider hebben gewerkt, voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Mocht je twijfelen, neem dan contact op met Paul Hennissen: p.hennissen@denieuwstepabo.nl

Training Praktijkgericht coachen van leraren

06 november 2023 - 13:30

Opzet en organisatie
Het traject bestaat uit zeven dagdelen (1 dagdeel = ruim 3 uur) en drie componenten:
training, intervisie en peer coaching. Voor de start van het traject is er een korte oriëntatie-bijeenkomst. Na afloop van het traject is er een feedbackbijeenkomst met uitreiking van behaalde certificaten.

Oriëntatiebijeenkomst (ma 2 oktober 2023 en do 11 januari 2024 van 16 tot 17 uur)
1. Training (5 dagdelen)
2. Video-Intervisie (2 dagdelen met eigen videocases)
3. Peer coaching (1 zelf met collega deelnemer te plannen moment met eigen videocasus)

Feedback/slotbijeenkomst (16-17 uur, datum in overleg)

Voorwaarden voor deelname
Deelnemers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden voor deelname:

 • Minimaal 2 jaar ervaring in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs als bevoegd leraar;
 • Minimaal 1 jaar ervaring in het begeleiden van (aanstaande) leraren;
 • Tijdens het volgen van de training minimaal één leraar (in opleiding) begeleiden;
 • Aanwezigheid tijdens alle bijeenkomsten;
 • Mogelijkheid om portfoliotaken uit te werken;
 • Intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen;
 • Voor aanvang van de cursus bijwonen van de oriëntatiebijeenkomst.


Deelnemersaantal en aanmelding

 • Het minimaal aantal deelnemers per cursusgroep is 12 en het maximum 15;
 • Afmelding voor de training dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training via mail aan praktijkgerichtcoachenflos@fontys.nl te worden doorgegeven. Na deze datum worden de kosten van de training in rekening gebracht.
 • Voorafgaand aan het traject is er een online oriëntatiebijeenkomst voor (potentiële) deelnemers van groepen 1 en 2 op maandag 2 oktober 2022 van 16 tot 17 uur,
 • Voor groepen 3 en 4 is dit online op donderdag 11 januari 2023 van 16 tot 17 uur.
 • Aanmelden en vragen: per e-mail bij Anne Beelen en Marga Kemp (praktijkgerichtcoachenflos@fontys.nl )