Ontwerpmodel van Zitter & Hoeve m.b.t. de doorontwikkeling van het werkplekleren

Documenten
Bestanden uit dit artikel

Ontwerpmodel van Zitter & Hoeve m.b.t. de doorontwikkeling van het werkplekleren

Het samen opleiden krijgt een stevige impuls en de partnerschappen worden gestimuleerd om de samenwerking verder te versterken. Met de groeiambitie van 100% opleiden in de opleidingsscholen en de toetreding van nieuwe scholen en instituten binnen de partnerschappen, maar ook met het bestuursakkoord ‘Flexibilisering van de lerarenopleidingen’ en daarmee de roep om meer maatwerk, worden partnerschappen voor Samen Opleiden uitgedaagd om opnieuw indringend te kijken naar de leeromgeving die de opleidingsschool is. 

Belangrijke vragen daarbij zijn of de bestaande opleidings- en begeleidingsprogramma’s nog passen bij de huidige ontwikkelingen en als dat niet meer zo is, welke aanpassingen dan nodig zijn. Om die vragen goed te beantwoorden is het van belang dat de partners binnen samen opleiden over de grenzen van het eigen instituut en de eigen school heen samenwerken, zowel bij het ontwerp en de ontwikkeling van die leeromgeving, als bij de uitvoering daarvan. Dit is niet altijd een makkelijke opgave. Het ontwerpmodel voor een hybride leeromgeving van Zitter & Hoeve kan hierbij ondersteunend zijn.

In het bijgevoegde document is het gehele artikel te lezen.


< Ga terug naar overzicht
Delen