Inzet prestatieboxgelden voor startende leraren

Inzet prestatieboxgelden voor startende leraren

In 2014 zijn het bestuursakkoord PO en het sectorakkoord VO afgesloten. Deze sectorakkoorden hadden als doel om op scholen te werken aan een aantal grotere ambities om de kwaliteit van het onderwijs te versterken, zoals begeleiding van startende leraren, inzet van digitale leermiddelen en planmatige kwaliteitszorg. Hiervoor was € 334 miljoen aan het vo beschikbaar gesteld via de zogeheten prestatieboxregeling. Eind 2020 liepen deze akkoorden af. 
Er is veel voortgang geboekt, daarom wordt een deel van de prestatieboxmiddelen (€218 miljoen) aan de lumpsum toegevoegd. 
 

 

Op bepaalde thema’s is meer voortuitgang nodig. Daarom worden voor de kalenderjaren 2021 en 2022 nog gelden via de prestatiebox toegekend aan scholen. 
Een blijvende uitdaging is, naast terugbrengen van het aandeel zittenblijvende leerlingen en het aantal thuiszittende leerlingen, het strategisch personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolopleiders en de duurzame inzetbaarheid van personeel.
Voor dit laatste wordt €88 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. 

Voor meer informatie over de waarde van startende leraren voor scholen en aandacht voor hun verdere professionele ontwikkeling klik hier

Voor meer informatie over de workshop ‘Coaching in het inductietraject van startende leraren’ op klik hier
 


< Ga terug naar overzicht
Delen