Professionalisering

Binnen de AOSL wordt professionalisering gezien als een actief en continu leerproces, met als doel om via verbetering van de kwaliteit van de leraar het onderwijs aan leerlingen te verbeteren. Een leraar die professionaliseert, onderzoekt voortdurend de eigen praktijk om zo het onderwijs aan leerlingen te verbeteren. Het gaat om leerprocessen van leraren die ertoe leiden dat zij leersituaties voor leerlingen zodanig ontwerpen, uitvoeren en evalueren, dat leerlingen beter leren en tot betere leerresultaten komen. Professionaliseren vindt continu plaats en bestaat uit formele, non-formele en informele leerprocessen. Ter ondersteuning van het leren van leraren (in opleiding) worden begeleiders getraind om het leren onderwijzen en het leren onderzoeken op de werkplek te begeleiden.

Vacature
Programmaondersteuner
Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.