Projecten

1. De Academische Opleidingsschool Limburg

In twee samenwerkingsverbanden tussen Fontys Lerarenopleiding Sittard en 15 scholen voor voortgezet onderwijs (ressorterend onder de zes Limburgse schoolbesturen) wordt gefocust op Opleiden in de School. De scholen fungeren als opleidings- en ontwikkelschool voor de genoemde lerarenopleiding.

2. Leren onderzoeken

In een professionele leergemeenschap wordt samen met de Universiteit Maastricht de kwaliteit van het praktijkonderzoek binnen het samenwerkingsverband vergroot. De coördinatie en begeleiding van onderzoek wordt verbeterd door professionalisering en kennisdeling ten bate van schoolontwikkeling en onderwijsverbetering. -->   Klik hier voor te lezen  

3. Versterking samenwerking Lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

In dit project werken scholen uit het samenwerkingsverband in kleine leerwerkgroepen samen op het gebied van onderwijs- en schoolontwikkeling op de thema’s: Omgaan met verschillen, Opbrengstgericht werken, Ouderbetrokkenheid, Pesten en Inductie.  -->    Klik hier voor te lezen 

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.