Partners

 In Limburg hebben zes schoolbesturen hun krachten gebundeld in de Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL). Dat is uniek in Nederland. Juist die krachtenbundeling én de samenwerking met universiteiten en hogescholen is de meerwaarde van de AOSL. Het geeft de afzonderlijke scholen en Fontys Lerarenopleiding Sittard de mogelijkheid ervaring, kennis en onderzoek te combineren met het ontwikkelen van didactische en pedagogische vaardigheden in de opleiding tot goed uitgeruste nieuwe leraren. Scholen wisselen in het samenwerkingsverband ervaringen uit. Het bachelor- en masterafstudeeronderzoek staat in dienst van persoonlijke professionalisering en schoolontwikkeling. De expertise die het Welten-Instituut van de Open Universiteit en zowel TIER als de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht en de Fontys Hogescholen inbrengen, zorgt ervoor dat de onderzoekbegeleiding op een voldoende hoog niveau wordt ingestoken.

School

Bestuur

Locatie

Bernardinus College SVOPL Heerlen
Beroepscollege Parkstad SVOPL Herle
Limburg   Thermen
    Brandenberg
    Holz
Blariacumcollege OGVO Venlo
BC Broekhin SOML Roermond,
Reuver en Swalmen
Charlemagne College SVOPL Eijkenhagen
Connect College SOML Echt
DaCapo College Stichting DaCapo Eysenhegge
    P. Kennedysingel
    Born
    Milaanstraat
    Rijksweg Zuid
LVO Heuvelland Stichting LVO Sophianum 
LVO Maastricht Stichting LVO Bonnefanten College
    St Maartenscollege
    Porta Mosana College
    Bernard Lievegoed
LVO Parkstad Stichting LVO Broeklandcollege
    Emmacollege
    Grotiuscollege
    Sint Janscollege
LVO Weert Stichting LVO Het College
    Het Kwadrant
    Philips van Horne
LVO Westelijke Mijnstreek SVOPL Graaf Huyn College
Scholengroep Sint Ursula SOML Heythuysen en Horn
Sintermeertencollege SVOPL Heerlen
Trevianum St. Trevianum Sittard


Lerarenopleiding

 

Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) Sittard


Universiteit  
OU/Welten instituut Heerlen
UM/TIER Maastricht
UM/SBE Maastricht
Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.