Onderzoek

Onderzoek als middel  

Leraren zijn meer dan alleen uitvoerders van door anderen ontwikkelde lesmaterialen. Van hen wordt een kritische onderzoekende houding verwacht ten aanzien van hun eigen handelen. De AOSL wil nieuwsgierige zich vragen stellende leraren opleiden, die zich voortdurend professionaliseren, onder andere door het doen van onderzoek in de praktijk. Hierbij worden op een systematische manier en in interactie met de schoolomgeving en bestaande kennis antwoorden gezocht op vragen die ontstaan in de eigen onderwijspraktijk en gericht zijn op de verbetering daarvan.

Onderzoek doen is dus geen doel op zich, maar een strategie om de eigen schoolpraktijk en professionaliteit als leraar te verbeteren. De bij het onderzoek opgedane kennis is vooral van waarde voor de leraar zelf (individuele kennis), voor het team, de sectie of de school (lokale kennis).

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.