Over AOSL

De hoogste prioriteit binnen de AOSL is het opleiden en professionaliseren voor de onderwijsmarkt, hoofdzakelijk Limburgse scholen voor voortgezet onderwijs en het BVE-veld. De AOSL ziet het als haar missie om via competentiegericht onderwijs een bijdrage te leveren aan het praktijkgericht opleiden en professionaliseren van leraren met het oog op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid en positie van het leraarsberoep. De AOSL vindt het in dat kader belangrijk om bij te dragen aan het ontplooien en opleiden van leraren die vakmanschap en meesterschap met elkaar verenigen. Daarnaast wil de AOSL dat leraren in staat zijn een bijdrage te leveren aan innovatie in de schoolpraktijk.

Binnen de AOSL wordt leren gezien als een actief, persoonlijk proces waarbij persoonlijke betekenisverlening een belangrijke rol speelt. Dit betekent dat de leraar verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces en zelf moet kunnen aantonen dat hij de vereiste bekwaamheden op het gevraagde niveau heeft verworven.

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.