Onderzoekskring

Onderzoekskring

Binnen de AOSL is eveneens een onderzoekskring actief. In deze professionele leergemeenschap (PLG) ‘onderzoek’ participeren alle onderzoeksbegeleiders/coördinatoren van de vo-scholen uit het AOSL-samenwerkingsverband. Zij komen maandelijks bij elkaar. De functie van deze PLG is drieledig:intervisie en peer-coaching naar aanleiding van uitwisseling van concrete onderzoeksprojecten van de vo-scholen, training van vaardigheden rondom het doen en begeleiden van onderzoek en organisatie. Alle leden van deze groep hebben toegang tot de bibliotheek faciliteiten van de UM.

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.