Kenniskringen

Kenniskringen

Iedere AOSL-school organiseert voor studenten van de Fontys Lerarenopleiding Sittard elk schooljaar minimaal twee inhoudelijke bijeenkomsten rondom schoolspecifieke ontwikkelthema’s. Studenten tekenen jaarlijks op minimaal twee van deze bijeenkomsten in, afhankelijk van hun interesse(s). Op de bijeenkomsten wordt informatie gegeven, ervaring uitgewisseld en gediscussieerd over specifieke ontwikkelthema rondom bijvoorbeeld reken- en taalbeleid, leerlingenzorg, huiswerkbegeleiding, ict-toepassingen, vakkenintegratie, technasium, ouderbetrokkenheid, studievaardigheidsontwikkeling, etc. Elk studiejaar wordt een lijst met thema’s en data gepubliceerd via de ‘Agenda’ op de AOSL-website.

 

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.