Agenda

Bestuurlijk overleg:

 • 18 september 2017
 • 30 oktober 2017
 • 19 maart 2018
 • 18 juni 2018

Directieoverleg:

 • 9 november 2017
 • 14 juni 2018

PLG-bijeenkomsten:

 • 1 november 2017 - kalibreersessie
 • 24 januari 2018
 • 21 maart 2018 - kalibreersessie
 • 16 mei 2018
 • 7 juni 2018 - AOSL-symposium

Overleg Opleiding:

 • 26 oktober 2017
 • 18 januari 2018
 • 24 mei 2018

Bijeenkomsten:

 • 24 januari 2018: bijeenkomst Hechtingsproblematiek, georganiseerd door Fontys OSO en LBRT regio Limburg. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Heidi Taubert, klinisch psycholoog. Voor meer informatie en inschrijven, klik  hier
 • 12 en 13 maart 2018: VELON Congres 2018 in Roermond. Titel: "Cross-overs in werk en opleiding van leraren". Voor meer informatie en inschrijven, klik  hier   
 • 7 juni 2018: AOSL-symposium te Fontys Sittard

Kenniskringen: 

Voor meer informatie en het aanmelden voor een kenniskring kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school die de kenniskring organiseert --> Klik hier om naar de contactpagina te gaan 

 

BC Broekhin en Connect College - SOML inspiratie dag

 • 18 januari 2017, tijdstip: 9.00-17.00 uur.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor studenten die bij SOML stage lopen. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij rjanssen@mdw.broekhin.nl en j.houben@connectcollege.nl

Bernardinuscollege - executieve vaardigheden en functies 

 • 23 november 2017, tijdstip: 14.00-16.00 uur
 • 8 februari 2018, tijdstip: 14.00-16.00 uur

Voor deze bijeenkomsten kunt u zich aanmelden bij Brigitte van Goethem, email:   b.m.a.j.van.goethem@bernardinuscollege.nl

Bernard Lievegoed School

 • 1 februari 2018, studiedag, tijdstip: 8.30-17.00 uur. Op deze dag worden workshops georganiseerd met externe begeleiding door de Hogeschool Leiden (vrijeschool PABO), met als thema: onderwijsvernieuwing en brede vorming.
 • 19 april 2018, studiedag, tijdstip: 12.45-17.00 uur. Thema: Groei mindset in relatie tot faalangst, niveaubepaling en examenbegeleiding. Tijdens deze middag zal met name interactief en in workshops worden gewerkt.

Beide bijeenkomsten vinden plaats op de Bernard Lievegoed School, Nijverheidsweg 25 te Maastricht. Voor deze bijeenkomsten kunt u zich aanmelden bij Gerlach van Wersch, email: g.vanwersch@lvomaastricht.nl met als onderwerp Kenniskring. Na aanmelding ontvang je een bevestiging, zodat je weet dat je kunt deelnemen.

Beroepscollege Parkstad Limburg

 • 1 maart 2018, tijdstip: 15.00-17.00 uur. Thema: Onderwijs in de digitale wereld: wat moet je als onderwijzer allemaal weten? Locatie: BCPL locatie PPL Sittarderweg 75 te Heerlen. Voor meer informatie over deze bijeenkomst, klik   hier 

Blariacumcollege

 • 1 februari 2018, tijdstip: 15.30-17.00 uur. Thema: Ondersteuning op het plein van het Blariacumcollege, hgpd-denken
 • 15 maart 2018, tijdstip: 15.30-17.00 uur. Thema: Leerlingvolgsysteem: diataal/LOB

Voor meer informatie over deze bijeenkomsten, klik  hier .

Bonnefanten College - OPEDUCA

 • 28 november 2017: beide bijeenkomsten vinden plaats op deze dag. Voor meer informatie over deze kenniskring klik  hier . Er kunnen zich maximaal 6 studenten opgeven voor deze kenniskring. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk, de bijeenkomst is vol.

Broeklandcollege - Geintegreerde leerlingbegeleiding 

 • 6 maart 2018, tijdstip: 9.00-15.00 uur (inclusief gezamenlijke lunch). Thema: Geintegreerde leerlingbegeleiding op Broekland. Met als onderwerpen: mentoraat, zorgcoordinator, remedial teacher, maatwerkklas, passend onderwijs en uitleg normjaartaak a.d.h.v. gegevens leerlingenzorg. Locatie: Broeklandcollege, Polderstraat 4 te Hoensbroek.

Charlemagne College Eijkhagen

 • 29 november 2017, tijdstip 14.30-16.30 uur. Thema: Zorg en ondersteuning. Er kunnen zich maximaal 10 studenten aanmelden voor deze bijeenkomst.
 • 8 maart 2018, tijdstip 13.00-14.30 uur. Thema: De prikkelgevoelige leerling door Giel Vaessen. Locatie: Charlemagne College Eijkhagen, Eijkhagenlaan 31 te Landgraaf. Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 5 studenten deelnemen. 

Het College Weert - TTO in een categoriaal VWO

 • 11 januari 2018, deel 1, tijdstip 15.15 - 17.30 uur, locatie: College Weert
 • 1 februari 2018, deel 2, tijdstip 15.15 - 17.30 uur, locatie: College Weert

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door mevrouw Sascha Peeters-Engbersen (coordinator TTO) en Marc Wassen (schoolopleider). Voor meer informatie over TTO klik   hier en             hier  . U kunt zich inschrijven bij Marc Wassen: m.wassen@lvo-weert.nl.olvohttp://www.college.nl/leerlingen/schooltypes/tweetalig-onderwijs  

Graaf Huyn College

 • 16 november 2017, tijdstip: 14.00 - 17.00 uur: workshops ICT, waaronder digibord, Lesson up, Malmberg en Thieme. locatie: Graaf Huyn College, aula HVWO. Opgeven voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk, deze bijeenkomst is vol.
 • 24 januari 2017, tijdstip: 14.00-16.00 uur. Er is plaats voor 8 studenten. Deze kenniskring bestaat uit twee onderdelen. Jullie kunnen aansluiten bij de proeflessen van het Technasium. Dit gebeurt in combinatie met het bijwonen van een blokuur O&O. Opgeven voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk, deze bijeenkomst is vol.

Het Kwadrant - Zorgstructuur in het VMBO

 • 14 december 2017, deel 1, tijdstip: 15.15 - 16.45 uur. Locatie: Het Kwadrant te Weert
 • 22 maart 2018, deel 2, tijdstip: 15.15 - 16.45 uur. Locatie: Het Kwadrant te Weert Voor meer informatie over deze bijeenkomst klik  hier 

Deze bijeenkomsten worden verzorgd door Leon Custers.Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op Passend Onderwijs en leerlingen met een specifieke hulpvraag.

Philips van Horne - Gepersonaliseerd leren

 • 7 december 2017, tijdstip: 15.15-17.00 uur
 • 8 maart 2018, tijdstip: 15.15-17.00 uur. Deze bijeenkomst is inmiddels vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deze bijeenkomsten worden verzorgd door Ruud Wolfs. Voor meer informatie over deze kenniskring, klik   hier 

Porta Mosana College - Begaafdheidsprofielschool (BPS)

 • 16 januari 2018, tijdstip: 13.30-15.15 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie ene een workshop verzorgd over de BPS op Porta Mosana College. Locatie: Oude Molenweg 130 te Maastricht.
 • 5 juni 2018, tijdstip: 18.30-21.00 uur. Deze bijeenkomst betreft een presentatieavond met een verrijkingsmarkt door en van de verrijkers. Verrijken is een belangrijk onderdeel van BPS. Locatie: Oude Molenweg 130 te Maastricht.

Aanmeldingen voor deze bijeenkomst kunnen worden gestuurd aan h.vankan@lvomaastricht.nl.  

Sint Ursula

 • 14 november 2017, tijdstip: 14.45-17.00 uur. Inspiratiemiddag voor alle docenten iPadklassen. Met o.a. workshops Social Media in de klas, Bookwidgets, Google Classroom en basisvaardigheden Ipad. Locatie: Sint Ursula, locatie Horn.

Voor meer informatie of aanmelding voor deze middag, kan contact worden opgenomen met Mark van der Mortel, m.vandemortel@ursula.nl

Sophianum

 • 15 maart 2018, tijdstip: 12.30-16.00 uur. Themabijeenkomst 'Zaaien en oogsten'. Oud leerlingen komen een dag terug om de docenten te vertellen over hun ervaringen in het vervolgonderwijs en wat Sophianum daaraan bijgedragen heeft of misschien had moeten bijdragen. Wat kunnen docenten leren van deze ervaringen? Aanmelden kan tot uiterlijk 9 maart a.s. via l.puijk@lvo-heuvelland.nl. Aantal plaatsen: 15.

Voor meer informatie en het aanmelden voor een kenniskring kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school die de kenniskring organiseert --> Klik hier om naar de contactpagina te gaan  

 
Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.