Agenda

Bestuurlijk overleg:

 • 16 september 2019
 • 10 februari 2020
 • 29 juni 2020

Directieoverleg:

 • 7 november 2019
 • 20 februari 2020
 • 28 mei 2020

Overleg Opleiding:

 • 30 oktober 2019
 • 30 januari 2020
 • 27 mei 2020

Bijeenkomsten:

 • 26 september 2019: informatiebijeenkomst nieuwe AfstudeerPraktijkOnderzoek te Fontys Sittard. Gaarne aanmelden via sbisschop@aosl.nl 
 • 2 oktober 2019: bijeenkomst werkplekbegeleiders te Fontys Sittard. 

Kenniskringen: 

Bernardinuscollege

 • 9 januari 2020, tijdstip: 15.30-17.00 uur. Thema: Learning Analytics. Locatie: Bernardinuscollege, Akerstraat 95 te Heerlen.
 • 6 februari 2020, tijdstip: 15.00 uur. Thema: Masterclass van Peter Teitler. Organisatie vanuit de talentenacademie. Acteur van 'Orde in de klas', een heel veel gelezen boek. Locatie: Landgraaf Bibliohteek Pinkpopzaal. Er zijn 80 plaatsen beschikbaar voor deze kenniskring. Graag inschrijven door op deze link te klikken.

Bernard Lievegoed School 

 • 4 maart 2020, tijdstip 15.30-17.00 uur. Locatie: Bernard Lievegoed School, Nijverheidsweg 25 te Maastricht.

Inhoud workshop:

Wat is onderzoekend leren en wat kan dit bijdragen aan het zelfstandig worden van onze leerlingen? Een workshop van anderhalf uur waarin in interactie verschillende vormen van onderzoekend leren nader bekeken worden. 

Na aanmelding voor de workshop krijg je ongeveer een week voor de bijeenkomst een uitnodiging met een inhoudelijke opmaat. Aanmelden bij: g.vanwersch@stichtinglvo.nl met het onderwerp: kenniskring BLS". 

Beroepscollege Parkstad Limburg

 • 10 maart 2020, tijdstip: 15.00-17.00 uur, bijeenkomst 1. Kennismaking met elkaar (met gebruik van Digitaal middel). Kennismaking SOM, hoe wordt dit gebruikt en wat moet je weten? Wat doet een I-coach en wat is de TalentAcademie? Starten opdracht bijeenkomst 2.
 • 12 maart 2020, tijdstip: 15.00-17.00 uur, bijeenkomst 2. In groepen verder werken aan de opdracht. Voordracht van de opdracht.
De I-coaches i.s.m. de TalentenAcademie SVOPL hebben een workshop voor je samengesteld met ICT gerelateerde zaken (kennismaking SOM, handige websites, links en apps) die je in het onderwijs tegenkomt. We gaan uitwisselen: wat hebben jullie aan goede tips en wat kunnen wij bijdragen. Je hebt een eigen device nodig en je dient iets te kunnen inbrengen.
Locatie: Bernardinuscollege Max-zaal. Je kunt je voor deze kenniskring aanmelden bij Estelle Seijben, e-mailadres: ejgh.seijben@bcpl.nl. Je dient aan beide bijeenkomsten deel te nemen.

Blariacumcollege - Signaleren van zorg

 • 30 januari 2020, tijdstip: 15.30-17.00 uur. Workshop. Waar let je op als mentor/docent als het gaat om het signaleren van problemen bij leerlingen? Wat zijn signalen dat het waarschijnlijk even wat minder goed gaat met een leerling? In deze workshop bespreken we de signalen en wat je kunt doen voor de leerling. Locatie: Blariacumcollege, Drie Decembersingel 40 te Venlo. 

Bonnefanten College - Autisme/adhd

 • 3 december 2019, tijdstip: 15.00-16.00 uur, deel 1.Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over de stoornissen autisme en adhd. De nadruk ligt vooral op wat dit betekent voor een leerling in de klas en wat dit vraagt van een docent.
 • 14 januari 2020, tijdstip: 15.00-16.30 uur, deel 2. Deze bijeenkomst gaat dieper in op de casuïstiek bij autisme en/of adhd. Je gaat in werkgroepen aan de slag met casussen. Eigen casussen inbrengen is mogelijk.
Locatie: Bonnefanten College, Eenhoornsingel 100 te Maastricht.

Beide bijeenkomsten worden verzorgd door Maud Spee, orthopedagoge op het lvOO. Ze zijn niet los van elkaar te reserveren. Deelname kan alleen als beide bijeenkomsten bezocht worden. Maximaal twaalf studenten kunnen zich hiervoor, via mail opgeven bij Uranela de Goey (u.degoey@stichtinglvo.nl). Deze kenniskring is vol, aanmelden is niet meer mogelijk.

Charlemagne College Eijkhagen

 • 27 november 2019, tijdstip 13.00-17.00 uur. Thema: Onderzoekend Leren (Van Werkhoven). Locatie: Eijkhagenlaan 31 te Landgraaf.
 • 11 maart 2020. Het thema van deze kenniskring is nog niet vastgesteld.

Geinteresseerden kunnen zich aanmelden bij Karin van Buren, e-mail: kjwm.buren-pisters@charlemagnecollege.nl. Er kunnen maximaal 8 studenten deelnemen.

Het College Weert - Omgaan met jouw vak in het gepersonaliseerd leren

 • 9 januari 2020, tijdstip 15.30-17.00 uur, deel 1.  
 • 6 februari 2020, tijdstip: 15.30-17.00 uur, deel 2. 
Locatie: Het College Weert, Parklaan 1a te Weert.
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de heer P. Coenders (coördinator Koers) en Marc Wassen (schoolopleider). Voor meer informatie kan de schoolsite worden geraadpleegd: https://www.koersweert.nl 
U kunt zich inschrijven bij Marc Wassen (schoolopleider): m.wassen@stichtinglvo.nl
Graaf Huyn College
 • 13 januari 2020, voorlichtingsavond start om 19.00 uur, thema: Technasium. Eendaags lesbezoek in overleg. Locatie: Graaf Huyn College te Geleen.
 • 27 januari 2020, voorlichtingsavond start om 19.00 uur, thema: Focus/Gepersonaliseerd Leren. Eendaags lesbezoek in overleg. Locatie: Graaf Huyn College te Geleen.
Het Kwadrant en Philips van Horne sg
 • Op 4 maart a.s. vindt onze jaarlijkse Kenniskring weer plaats op de Philips van Horne in Weert.
  Thema: Preventieve zorg: Hoe bereik je dat een leerling niet uitvalt?

  Gastsprekers zijn:
  Anne Jochemsen, pedagoog i.o.
  Astrid Wolfs-Theeuwen, ondersteuningscoördinator

  Hierbij nodigen wij jullie uit voor deze bijeenkomst. Hij start om 15.15 uur op de Philips van Horne, grote vergaderzaal naast de receptie en duurt tot 17 uur

 • 26 november 2019, tijdstip: 15.15-17.00 uur. Onderwerp eerste bijeenkomst: de Zorgstructuur in het VMBO. Sprekers zijn Carola Rohenkohl en Nicole Geelen. Locatie: Het Kwadrant te Weert.
 • 4 maart 2020, tijdstip: 15.15-17.00 uur. Onderwerp tweede bijeenkomst: Preventieve zorg: hoe bereik je dat een leerling niet uitvalt. Spreker is Ruud Wolfs. Locatie: Philips van Horne sg te Weert.
Er worden maximaal 20 studenten toegelaten. Aanmelden per mail bij Lilian Ohlenforst: l.ohlenforst@lvo-weert.nl
Porta Mosana College - Maatwerk voor hoogbegaafde leerlingen
 • 22 januari 2020, tijdtip: 15.00-16.30 uur. Het PMC wil zoveel mogelijk aangepast onderwijs aanbieden aan haar hoogbegaafde leerlingen. Tijdens deze workshop een theoretische onderbouwing en een aantal praktische voorbeelden van deze aanpak. 
 • 9 juni 2020, tijdstip: 18.30-21.00 uur. Presentatie-avond verrijkingsleerlingen. Vervolg op de workshop van 22 januari. Leerlingen van het PMC vertellen over hun aandeel in het verrijkingstraject.
Locatie: Porta Mosana College, Oude Molenweg 130 te Maastricht.
Meer informatie hierover is te vinden op deze website.
Deelnemers moeten aan beide bijeenkomsten deelnemen. Minimaal aantal deelnemers is 8, maximaal aantal is 16. Voor meer informatie en/of aanmelden voor deze kenniskring kun je contact opnemen met Remco Smeekes, e-mail: r.smeekes@stichtinglvo.nl
Sintermeertencollege - LessonUp in de les
 • 11 december 2019, tijdstip: 15.00-16.30 uur. Thema: Uitleg van de mogelijkheden van LessonUp in de les. Locatie: Sintermeertencollege, Valkenburgerweg 219 te Heerlen. 
 • 19 februari 2020, tijdstip: 15.00-17.00 uur. Thema: Vervolg op de bijeenkomst van 11 december. Deelnemers laten aan elkaar hun zelf gemaakte LessonUp zien. Locatie: Sintermeertencollege, Valkenburgerweg 219 te Heerlen. 
Deelnemers moeten aan beide bijeenkomsten deelnemen. Maximaal aantal deelnemers is 10. Neem je eigen laptop mee. Je kunt je voor deze kenniskring aanmelden bij J. Ledoux, e-mail: jm.ledoux-koonen@sintermeerten.nl.

SOML-scholen

 • 5 november 2019: Hoe begeleid je een goed profielwerkstuk? Verzorgd door Loes Keijsers (Hoogleraar Universiteit Tilburg). Locatie: SOML, Heinsbergerweg 180 te Roermond
 • 21 november 2019: Leren leren. Verzorgd door Djoke van der Meulen. Locatie: Sint Ursula te Heythuysen, Tienderweg 101
 • 23 januari 2020: SOML-Onderwijsdag. Locatie: Sint Ursula te Horn, Bergerweg 21
Je kunt je voor één van deze bijeenkomsten aanmelden bij Alexandra Smeets (a.smeets@soml.nl).
Sophianum
 • 7 januari 2020, tijdstip: 13.20-17.00 uur. Thema: Gedrag van jongeren. Plenaire bijeenkomst over gedrag van jongeren en welke handvaten kunnen worden aangereikt, door Giel Vaessen (gedragsdeskundige).
 • 12 maart 2020, tijdstip: 12.45-16.30 uur. Thema: Differentiëren kun je leren. Tijdens deze studiemiddag gaat de keynotespreker dieper in op wat differentiëren is. Op de markt komen de praktijkvoorbeelden aan bod. Ook op de markt: hoe volg je de leerlingen en op welke manier leg je dit vast.

Je kunt je voor deze bijeenkomsten aanmelden bij Leontien Puijk (l.puijk@stichtinglvo.nl). Geen maximum.

Voor meer informatie en het aanmelden voor een kenniskring kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school die de kenniskring organiseert --> Klik hier om naar de contactpagina te gaan  

De kenniskringdata voor het schooljaar 2019-2020 worden in oktober op deze website gepubliceerd.

Voor meer informatie en het aanmelden voor een kenniskring kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school die de kenniskring organiseert --> Klik hier om naar de contactpagina te gaan  

 
Vacature
Programmaondersteuner
Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.