Wijziging van de Regeling verdiepingsslag academische opleidingsschool 2009-2011

Het advies over de verankering van de academische opleidingsschool, zoals opgesteld door Agentschap NL, is door het Ministerie van OCW overgenomen en inmiddels is de verlenging van de huidige regeling gepubliceerd.

De komende tijd wordt gewerkt aan het opzetten van de nieuwe regeling alsmede het instellen van een Commissie van Wijzen. Begin augustus zal het Ministerie van OCW een bericht sturen over het huidige traject en de nieuwe regeling.

Klik hier voor de publicatie van de verlenging van de huidige regeling

Ga naar het nieuwsarchief

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.