Verslag expertmeetings AOS 10 en 19 januari 2011

Verslag expertmeetings AOS 10 en 19 januari 2011

Op basis van de feedbackbijeenkomsten op 24 en 30 november 2010 over de conceptcriteria voor de kwaliteit van de AOS, heeft Agentschap NL op 1 december 2010 in een Memo een nieuw voorstel voor de toetsingsprocedure uitgewerkt. In overleg met vertegenwoordigers van de VO-raad, HBO-raad en VSNU/ICL heeft OCW Agentschap NL verzocht het nieuwe voorstel te bespreken met een selectie van experts uit het veld. Een aantal deskundigen is uitgenodigd door de koepelorganisaties, daarnaast heeft Agentschap NL een selectie van deelnemers aan de bijeenkomsten in november uitgenodigd. De bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op 10 en 19 januari 2011. In totaal hebben twintig mensen deelgenomen.

De feedbackbijeenkomsten in november 2010 hadden een representatief karakter. Dit geldt niet voor de expertmeetings van januari 2011. Deze hadden slechts als doel op basis van argumenten de haalbaarheid van het voorstel voor de toetsingsprocedure te testen. De vier aanbevelingen waarover tijdens de expertmeetings is gesproken, zijn hier als discussion topics gepost, met een samenvatting van de belangrijkste kritiekpunten en een evaluatie van de voor- en tegenargumenten.

N.B. De discussie in november ging over de operationalisering van de criteria voor de AOS. De discussie in januari ging alleen over de toetsingsprocedure. De inhoudelijke discussie van november was nog niet klaar en wordt dit voorjaar voortgezet met vertegenwoordigers van de deelnemende AOS’en.

Klik hier om het verslag te lezen 

Ga naar het nieuwsarchief

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.