Update advies AOS

Bericht Agentschap NL met betrekking tot de update advies AOS:

Er is enige vertraging opgelopen met betrekking tot het advies over de academische opleidingsschool richting OCW. Op de, in november 2010, voorgestelde criteria alsmede de memo over financiering en verantwoording, is forse kritiek geuit. Eind maart zal er vanuit Agentschap NL een concept advies bij OCW aangeleverd worden. Daarin wordt getracht de gemene deler uit de discussie te vatten. Ook worden de (te) gedetailleerde uitgewerkte criteria losgelaten en wordt een voorstel gedaan voor een meer ontwikkelingsgericht toetsingskader. Dat zal ook met recht een kader zijn en wordt dus niet tot in detail ingevuld.

Vermoedelijk zal OCW het conceptadvies nog rondsturen met de vraag om verdere input. Deze input is zeer welkom, zeker voor de verdere invulling van het toetsingskader. 

 

Ga naar het nieuwsarchief

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.