Samen Opleiden | AOSL en het Nationaal Programma Onderwijs

Samen Opleiden | AOSL en het Nationaal Programma Onderwijs

Wordt er vanaf september in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs extra onderwijs of leerlingbegeleiding verzorgd in jouw school, dan kunnen ook studenten van de Eindhoven School of Education, de Radboud Docentenacademie, Fontys Sporthogeschool en Fontys Lerarenopleiding hiervoor worden ingezet. 

Voor de student kan dit als activiteit werkplekleren worden opgevoerd. Voor de scholen betekent het extra handjes en meer flexibiliteit om studenten goed in te zetten.  Afstemming tussen de schoolopleider / werkplekbegeleider, de instituutsopleider en de student is hierbij wel belangrijk. Dit om er voor te zorgen dat de activiteiten voor de student behapbaar blijven en voldoende bijdragen aan zijn/haar opleiding.

Heb je meer of andere inzet van de student nodig die uitgevoerd kan worden door de betreffende student maar niet past binnen het werkplekleren, dan kun je de student ook betaald inzetten. Voor de student is dit dan een betaalde bijbaan.
Daarnaast kun je ook studenten inzetten die niet op een lerarenacademie zitten. Via het platform Studentinzetopschool kunnen scholen een beroep doen op een groter potentieel aan studenten, klik hier voor meer informatie.

 

 


< Ga terug naar overzicht
Delen