Conferentie Opleidingsschool 2010

Resultaten en ambities

Op donderdag 11 november jl. hebben 120 mensen deelgenomen aan de conferentie “Opleidingsschool 2010; resultaten en ambities” in het Geldmuseum te Utrecht. Met dit bericht wil de Directie Leraren van het Ministerie van OCW de deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en bijdrage en de mensen die verhinderd waren informeren over het verloop van de conferentie.
Sprekers, workshopleiders, panelleden en gasten hebben de dag als boeiend en inhoudelijk interessant ervaren. Het was een bijzondere dag waarin we terugblikten en vooruitkeken. Ook was er gelegenheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen en te netwerken.
Tijdens het plenaire programma en de workshops werden interessante onderwerpen besproken en de pauzes werden benut om met elkaar van gedachten te wisselen. Voor een impressie van de dag verwijzen wij u naar de website. Hierop vindt u een verslag, foto’s en presentaties.

Klik hier voor de website

Ga naar het nieuwsarchief

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.