Afscheid Programmamanager Ton Lenders

Op maandag 8 juni jl., na afloop van het jaarlijkse AOSL-symposium, is officieel afscheid genomen van Ton Lenders. Ton Lenders was vanaf 1 januari 2010 werkzaam als Programmamanager van de Academische Opleidingsschool Limburg . Hij heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de inrichting en de organisatie van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg. Hierbij heeft Ton Lenders een stevig fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van de AOSL. Wij wensen hem veel plezier en nog vele actieve jaren toe.

Ga naar het nieuwsarchief

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.