Aanvragen lerarenbeurs 2021

Aanvragen lerarenbeurs 2021

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april tot en met 15 mei 2021 de lerarenbeurs aanvragen. De toekenningen worden uiterlijk eind juni bekend gemaakt.  De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het po, (v)so, vo, mbo en hbo. Met de beurs kan een vergoeding worden verstrekt voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2021-2022. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven. Aanvragen is vanaf 1 april mogelijk via de site van DUO.

Leraren die in 2020 afgewezen zijn en ervoor kiezen om in 2021 opnieuw een aanvraag voor de lerarenbeurs in te dienen, krijgen voorrang op leraren die een nieuwe aanvraag indienen in 2021. De toekenning gebeurt onder voorbehoud van het beschikbare budget.

Lees meer 


< Ga terug naar overzicht
Delen