Onze partners

Schoolopleider
Carla Alting

Sint Maartens College

Aanbod niveaus: vmbo-t, havo, vwo
Aantal leerlingen: 1041 leerlingen

Als school laten we ons inspireren door Sint-Maarten. Sint-Maarten die leefde in de 4e eeuw staat bekend dat hij zijn mantel deelde met een bedelaar. Sint-Maarten staat dus voor delen en helpen. De school is in de eerste plaats een gemeenschap waar we kennis met elkaar delen.

We bieden een breed vakkenpakket aan waaruit leerlingen kunnen kiezen. Op onderwijskundig gebied betekent dit dat we ons richten op onderwijs dat de leerling als totaal persoon als uitgangspunt neemt. We zien de leerling als zelfstandig persoon, die naast het verwerven van basiskennis, ook in staat gesteld wordt tot sociaal leren en tot samenwerken met anderen. Begeleiding vinden we ook erg belangrijk. Onze taak behelst niet alleen lesgeven, maar we streven ook naar een geheel welbevinden van de leerling.

 


Website

< terug naar overzicht