Onze partners

Eindhoven School of Education

ESoE is het expertisecentrum van TU/e op het gebied van opleiding en professionele ontwikkeling van leraren, onderwijsonderzoek en onderwijsinnovatie in het STEM-domein in het voortgezet onderwijs (VO) en hoger onderwijs (HO). Centraal in de missie van ESoE staat het leveren van een bijdrage aan meer academisch opgeleide bèta-docenten en daarmee aan de bestrijding van het lerarentekort in de exacte vakken, evenals het inbrengen van kennis en ervaring bij curriculumvernieuwing en innovaties in het onderwijs. Deze missie van ESoE krijgt vorm door de synergie tussen opleiding, onderzoek en innovatie van onderwijs.

De lerarenopleiding van ESoE profileert zich als een academische opleiding die model staat voor innovatief, op onderzoek gebaseerd en ontwerpgericht onderwijs. Dit komt tot uitdrukking in de focus van ESoE op:

  • Professioneel leren van leraren in opleiding dat zich onder meer kenmerkt door diep en zelfgestuurd leren;
  • Een leer- en leerlinggericht perspectief als basis voor het leren onderwijzen;
  • Identiteitsontwikkeling van leraren en leerlingen, in het bijzonder in het STEM-domein;
  • De relevantie van de academische kernactiviteiten ‘onderzoeken’ en ‘ontwerpen’ in het curriculum;
  • Multi- en interdisciplinariteit, zowel binnen het STEM-domein als tussen STEM en andere domeinen;
  • Maatwerk en flexibiliteit in studiepaden voor verschillende categorieën studenten;
  • Samen met scholen opleiden van leraren.

Hier kun je zien welke opleidingen je bij ons kunt volgen.


Website

< terug naar overzicht