Bijeenkomst

A.g.v. coronamaatregelen kunnen kenniskringen op het laatste moment geannuleerd of verzet worden. Check dit vooraf goed bij de contactpersoon.

Training Praktijkgericht coachen woensdag groep

Locatie

Fontys Lerarenopleiding

Monseigneur Claessensstraat 4, 6131 AJ Sittard

Opzet en organisatie

Het traject bestaat uit zeven dagdelen (1 dagdeel = ruim 3 uur) en drie componenten:

training, intervisie en peer coaching. Ruim voorafgaand aan de start van het traject is er een korte oriëntatie-bijeenkomst. Na afloop van de trainingsbijeenkomsten is er een feedbackbijeenkomst met uitreiking van behaalde certificaten.

Deelnemersaantal en aanmelding

  • Het minimaal aantal deelnemers per cursusgroep is 12 en het maximum 15;
  • Voorafgaand aan de start van het trainingstraject is er voor (potentiële) deelnemers een oriëntatiebijeenkomst. (Fontys gebouw Sittard).
    Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met  Marga Kemp, coördinator voortgezette professionalisering FLOS (m.kemp@fontys.nl ) of met cursusleider Frank Crasborn (f.crasborn@fontys.nl )
  • Aanmelden kan via praktijkgerichtcoachenflos@fontys.nl 

Details

Cursusdata: 

01-02  09.00-16.30

08-02  14.30-17.30

15-02  14.30-17.30

01-03  14.30-17.30

15-03  14.30-17.30

22-03  14.30-17.30

Organisator:
Fontys Lerarenopleiding Sittard
Datum:
01-02-2023
Tijdstip:
Meer info:
praktijkgerichtcoachenflos@fontys.nl