Bijeenkomst

A.g.v. coronamaatregelen kunnen kenniskringen op het laatste moment geannuleerd of verzet worden. Check dit vooraf goed bij de contactpersoon.

Training Praktijkgericht coachen van leraren

Locatie

Fontys Lerarenopleiding Sittard

Monseigneur Claessensstraat 4

6131 AJ Sittard

Details

Opzet en organisatie
Het traject bestaat uit zeven dagdelen (1 dagdeel = ruim 3 uur) en drie componenten:
training, intervisie en peer coaching. Voor de start van het traject is er een korte oriëntatie-bijeenkomst. Na afloop van het traject is er een feedbackbijeenkomst met uitreiking van behaalde certificaten.

Oriëntatiebijeenkomst (ma 2 oktober 2023 en do 11 januari 2024 van 16 tot 17 uur)
1. Training (5 dagdelen)
2. Video-Intervisie (2 dagdelen met eigen videocases)
3. Peer coaching (1 zelf met collega deelnemer te plannen moment met eigen videocasus)

Feedback/slotbijeenkomst (16-17 uur, datum in overleg)

Voorwaarden voor deelname
Deelnemers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden voor deelname:

 • Minimaal 2 jaar ervaring in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs als bevoegd leraar;
 • Minimaal 1 jaar ervaring in het begeleiden van (aanstaande) leraren;
 • Tijdens het volgen van de training minimaal één leraar (in opleiding) begeleiden;
 • Aanwezigheid tijdens alle bijeenkomsten;
 • Mogelijkheid om portfoliotaken uit te werken;
 • Intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen;
 • Voor aanvang van de cursus bijwonen van de oriëntatiebijeenkomst.


Deelnemersaantal en aanmelding

 • Het minimaal aantal deelnemers per cursusgroep is 12 en het maximum 15;
 • Afmelding voor de training dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training via mail aan praktijkgerichtcoachenflos@fontys.nl te worden doorgegeven. Na deze datum worden de kosten van de training in rekening gebracht.
 • Voorafgaand aan het traject is er een online oriëntatiebijeenkomst voor (potentiële) deelnemers van groepen 1 en 2 op maandag 2 oktober 2022 van 16 tot 17 uur,
 • Voor groepen 3 en 4 is dit online op donderdag 11 januari 2023 van 16 tot 17 uur.
 • Aanmelden en vragen: per e-mail bij Anne Beelen en Marga Kemp (praktijkgerichtcoachenflos@fontys.nl )
Organisator:
Fontys Lerarenopleiding Sittard
Datum:
06-11-2023
Tijdstip:
13:30
Meer info:
praktijkgerichtcoachenflos@fontys.nl