Onderzoek werkgroep Columbus Connect College

Onderzoek werkgroep Columbus Connect College

Op de vmbo- afdeling van het Connect College is in het schooljaar 2010/2011 gestart met een pilot. Er zijn twee brugklassen bbl/ kbl waarin alle leerlingen op school de beschikking hebben over een laptop, een MacBook van het merk Apple. De komende schooljaren zal het aantal ‘laptopklassen’ verder worden uitgebreid.
Achterliggende gedachte is dat met behulp van moderne technologie het leren voor leerlingen uitdagender wordt, waardoor de resultaten verbeteren. Voor de docent betekent dit dat hij zijn vertrouwde methode loslaat en op zoek gaat naar nieuwe variërende werkvormen m.b.v. ict.
Docenten die lesgeven aan deze pilotklassen hebben zich vrijwillig aangemeld en hebben een werkgroep gevormd: de werkgroep Columbus.
Binnen de school zijn er twee docenten aangewezen die deze innovatie de eerste drie jaar gaan onderzoeken. Het onderzoek brengt zowel de innovatie zelf als de resultaten ervan in beeld.

Klik hier om meer te lezen
 

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.