AOSL Programmaleider Frank Crasborn ontvangt Velonprijs voor beste publicatie

Frank Crasborn (links) en coauteurs Paul Hennissen, Fred Korthagen, Niels Brouwer en Theo Bergen namen op 26 maart j.l. tijdens het jaarlijkse VELON Congres voor Lerarenopleiders in aanwezigheid van de Minister van OC&W Jet Bussemaker de prijs voor het beste artikel in jaargang 2014 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders in ontvangst. Het artikel is getiteld 'De ‘M-factor in begeleidingsgesprekken monitoren' en gaat over begeleidingsgesprekken van werkplekbegeleiders met leraren in opleiding. Een belangrijk aspect van effectieve begeleidingsgesprekken is de mate waarin er sprake is van een match tussen de aanpak van de werkplekbegeleider en kenmerken en behoeften van de nieuwe leraar. Het vinden van die afstemming lukt niet altijd: de ‘M(atch)-factor’ lijkt dan te ontbreken. Het leerproces van de nieuwe leraar kan hierdoor onnodig belemmerd of vertraagd worden, evenals de motivatie en het werkplezier van beide gesprekspartners. Het is voor betrokkenen vaak lastig een dergelijke incongruentie te onderkennen en bespreekbaar te maken. In het artikel wordt op basis van het ‘MEntor Rollen In Dialogen’ (MERID)-model een reflectieactiviteit geïntroduceerd om de M-factor in begeleidingsgesprekken te monitoren en bespreekbaar te maken. Klik    Hihier voor het hele artikel.

Ga naar het nieuwsarchief

Academische Opleidingsschool Limburg waar opleiding en innovatie gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling.